SIKKERT ARBEID I HØYDEN

vi ivaretar dine interesser

Aktuelle nyheter

Medlemsmøte Ommelift okt. 2024

  Styret       02/07/2024

PLF og Ommelift ønsker velkommen til medlemsmøte 16.-18. okt. i Danmark
LES MER

Riwal Norge inviterer til åpen dag

  Styret       26/04/2024

Riwal Norge inviterer til åpent hus 6. juni for PLF medlemmer
LES MER

Års- og Medlemsmøte 2024

  Styret       11/02/2024

Påmelding til Års- og Medlemsmøte i Bergen 3.-5. mai 2024 er nå åpen.
LES MER

Medlemmer

Å være medlem i PLF innebærer at du blir en del av et solid nettverk. Du får tilgang til instruktøropplæring opplæringsplaner, råd om retningslinjer og forskrifter. PLFs målsetting er å hindre ulykker, dette ved grundig opplæring slik at alle i næringskjeden står best mulig rustet til å arbeide sikkert i sikre og godkjente maskiner. Vi søker bestandig å samarbeide med alle organisasjoner med samme målsetting. 
Opplæring

Kurs og opplæring

Brukeropplæring er et myndighetskrav, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at alt personell som arbeider med og bruker personløftere har dokumenterte kvalifikasjoner.

PLF skal  sikre at opplæring som gis våre medlemmene og våre kunder, har god nok kvalitet og tilfredsstiller de krav foreningens årsmøte har fastsatt som PLF sin standard. Myndighetenes krav er til grunn, men er det mulig ønsker PLF å ytterligere forbedre grunnlaget for sikkert arbeid i høyden.