Kollektive avtaler for PLF medlemmer

Kurs/ læremateriell

Fokaa AS

PLF-instruktør med FoKaa

Som PLF-instruktør får du alt komplett fra FoKaa. Fokaa-materiellet gjør det enkelt for deg som instruktør Det er et enkelt program for bruk i kursing i din opplæring av brukere på lift/personløfter. Alt er lettvint lagt opp av personer som harlang erfaring, og som har hatt spesiell fokus på emnet instruksjon og opplæring.

 

Læremateriellet består av:

  • Ferdig instruktørmateriell i Power Point

  • Elevbok med arbeidsoppgaver på Norsk eller Engelsk

  • Tilleggs-materiell /-tekst for polskspråklig deltakelse

  • Eksamensoppgave med fasit

 

FoKaa har kommet ut med nytt komplett opplag. Dette er vel gjennomprøvd av en rekke instruktører, og får gode tilbakemeldinger fra instruktørene som bruker det.

 

Vi ser frem til å få vist dette for deg, enten via kurs eller via en demopenn, som vi gjerne sender deg.        Se og: www.fokaa.no

Har du spørsmål angående dette lærekompendiet, hjelper vi til med kursing eller materiell. Ta derfor en telefon til FoKaa på nr.8550 85 40 eller  94 23 44 40 v/ Magne, eller send en     e-post  til fokaa@fokaa.no

Nyheter fra FoKaa

Komplett læremateriell på Engelsk, både for deg som instruktør og for eleven. Komplett minnebrikke Power Point for deg som instruktør. 

0