Medlemsfordeler

Et medlemskap i PLF gir deg informasjon om hva som skjer i bransjen hva gjelder:

  • lover, regler og forskrifter
  • tilbud i foreningens regi hva gjelder personløfterkurs, kurs i «Veien til sertifisering»
  • info om endringer / forslag til endringer i lover, regler og forskrifter
  • deltakelse på foreningens års/medlemsmøter som avholdes hhv. vår og høst.

Møtene arrangeres i inn-og utland der det legges stor vekt på en sosial ramme.
Ektefelle/samboer er velkomne!
PLFs oppgave er også å være en sosial brobygger i bransjen.
Medlemskap koster kr. 6.800,-pr år.

Mer informasjon om PLF finner du også HER  eller ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg videre.

Søk om medlemskap

Vi ønsker at du skriver en kort orientering om virksomheten og hvorfor du/dere ønsker å bli medlem. I boksen under kan dere sende en søknad om medlemskap til PLF Norge.

Om du heller vil sende en e-post kan du sende den til styret@plf.no

Vi vil behandle søknaden så fort vi kan og kommer tilbake til dere straks den er
behandlet.

Kollektive avtaler for PLF-medlemmer

Les mer om kursmateriell fra våre samarbeidspartnere her eller i vår Nettbutikk:

 

 

Wera AS har levert årskontrollmerker og blokker til en rekke PLF-medlemmer i mange år. I tillegg gir vi deg som PLF-medlem flere fordeler. Wera er et reklamebyrå med eget trykkeri. Vi leverer alle typer informasjons- og reklameprodukter trykt på papir eller presentert på nett.

Wera er gode på grafisk design, reklame, tekst, kampanjer, trykksaker, web, sosiale medier, annonser og boards.

Årskontrollmerker
Leveres unikt nummerert med eller uten din logo.

Årskontrollblokker
A4 blankett, 3 setts, blokket à 25 sett

Med eller uten din logo

Utleieblokker
A4 blankett, 3 setts, blokket à 25 sett – med eller uten din logo.

Ta kontakt i dag!

Dag Brekke-Rasmussen,
PLF-prosjektleder
907 66 741
dag@wera.no
www.wera.no

Advokatfirmaet SANDS

SANDS er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer med over 150 advokater, som dekker alle forretningsjuridiske fagområder. I 2017 forkortet selskapet navnet de bruker i dagligtale fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA til SANDS, og selskapet har i dag har kontor i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Ålesund, Tromsø og Tønsberg.

Ytterligere informasjon om SANDS finnes på www.sands.no
PLF har nylig inngått en rammeavtale med SANDS om levering av juridiske tjenester til foreningen. Avtalen innebærer at alle PLFs medlemmer også har anledning til å benytte seg av vilkårene som er fremforhandlet med SANDS.

Medlemmer som ønsker å benytte SANDS bes om å kontakte advokat og partner Thomas Sando (se kontaktinformasjon nedenfor), som vil sørge for at vilkårene fremforhandlet av PLF vil gjelde for det aktuelle oppdraget.

Thomas Sando
tsa@sands.no
Partner | Advokat
M +47 951 26 344

PLF kan hjelpe deg på flere områder:

– Materiell for bruk i bedriften
– Dokumentert og sporbar opplæring  
– Læremateriell
– Informasjon om lover/regler
– Kontakt med andre i bransjen
– Intern opplæring og informasjon
– Diskusjonspartner

Mer info kommer.

Forsikringer for medlemmer av Personløfterforeningen

Mer info kommer.