Engelsk versjon Fokaa Lærebok + arbeidsoppgave + eksamensoppgave + fasit

kr 295,00

Engelsk utgave:

Lærebøker + arbeidsoppgaver + eksamensoppgaver + fasit til oppgaver

Det velkjente opplæringsmateriell fra FoKaa har gjennom 2016 og 2017 blitt fornyet og oppgradert

Minimodul 1.1 medfølger som papirutgave

Antall: