SG Finans

SG Finans

 

Om leasing

 

Leasing er en utbredt og velegnet form for finansiering av maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor. Du velger leverandør og utstyr, og SG Finans betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret. Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, slik at kostnaden blir fordelt over den tiden virksomheten kan gjøre nytte av utstyret, og det kan skape inntekter.

I hovedsak kan avtale om leasing inngås for alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som egen enhet og avskrives. Leieperioden for utstyr på leasing er vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du som kunde ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid. Leasing kan benyttes av alle næringsdrivende og offentlig sektor. Næringsdrivende må være registrert med organisasjonsnummer i Norge.

Leasing eller lån?

Velger du leasing vil hele investeringen være skattemessig utgiftsført i løpet av leieperioden. Ved lån vil den skattemessige utgiftsføringen være styrt av objektets avskrivningssats.

Her er en sammenligning mellom leasing og lån:

                                                               Leasing    Lån

Forskuttering av merverdiavgift         Nei             Ja

Vanligvis krav til tilleggssikkerhet      Nei            Ja

Raskere skattemessig utgiftsføring   Ja              Nei

Vanligvis krav til egenkapital              Nei             Ja

 

Hvordan inngå leasingavtale?

Du kontakter oss på den måten du ønsker. Bruk gjerne en av våre leasingkalkulatorer på sidene her, eller kontakt en av våre 15 regionkontorer. Alternativt kan du la din leverandør kontakte oss med forespørsel om leasing. Forespørselen blir så kredittvurdert. Forutsatt innvilget kreditt, vil du motta et tilbud eller finansieringsbevis. Det er svært viktig at tilbudet aksepteres og returneres signert FØR utstyret overleveres fra leverandør. Når leveransen er godkjent, utbetaler SG Finans kjøpesummen til leverandør, og leasingavtalen startes med terminvis fakturering. 

 

Kontakt

Nettsted

 

0