Faktura

From:
Faktura Number 30000
Order Number 1223
Faktura Date 07/10/2020
Totalt 48.00kr
To:
Adrian Thomassen
Hrs/Qty Tjeneste Rate/PriceTotalt
1 Angermann Teoriprøve "Sikker bruk av personløfter"
32.00kr32.00kr
1 Årskontrollmerker uten logo - Farger
16.00kr16.00kr