Personløfter foreningen (PLF)

 

Personløfterforeningen er personløfter/lift bransjens største organisasjon i Norge.
Foreningen består av ca. 60 medlemsbedrifter innefor utleie, import, salg,
service, kontroll og opplæring av personløftere/lifter.

 

PLF skal være et felles talerør mot myndigheter og lovgivende organer. 

PLF's målsetting er bl.a. å løfte kvaliteten og 
kunnskapen om faget personløfter/lift.

PLF skal være et informasjonsforum for alle som 
befatter seg direkte eller indirekte mot personløftere/lifter.

PLF står for kvalitet og seriøsitet.

PLF's målsetting er:

  • forebygge ulykker

  • øke sikkerheten

  • forbedre holdninger

  • forbedre opplæringskompetansen

  • at alle PLF medlemmer følger gjeldende lover, regler og forskrifter.

 

Les mer utfyllende presentasjon av PLF her

Les våre vedtekter her 

HVORFOR BLI MEDLEM ?

 

Et medlemskap i PLF gir deg informasjon om hva som skjer i bransjen hva gjelder:

 

  • lover, regler og forskrifter

  • tilbud i foreningens regi hva gjelder personløfterkurs, kurs i "Veien til sertifisering"

  • info om endringer / forslag til endringer i lover, regler og forskrifter

  • deltakelse på foreningens års/medlemsmøter som avholdes h.h.v. vår og høst. Møtene arrangeres i inn- og utland der det legges stor

  • vekt på en sosial ramme. Ektefelle/samboer er velkomne


PLF's oppgave er også å være en sosial brobygger i bransjen.

Medlemskap koster kr. 6.500,- per år.

Du kan søke om medlemskap her

Presentasjon av PLF for kunder av medlemmene her

 

PLF sekretariat, c/o Noorsi, Kilengaten 15,  3117 Tønsberg, Att: Gry

0